(828) 362-9878
KATMANDU
restauracja


HISTORIA


Kathmandu - jest stolicą i największym miastem Nepalu. Miasto jest miejskim rdzeniem Doliny Katmandu w Himalajach.

Miasto stoi na wysokości około 1400 m w kształcie misy w centralnym Nepalu dolina otoczona czterema głównymi górami, a mianowicie: Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun i Chandragiri. Jest zamieszkany przez 671.846 (2001) ludzi.

Kathmandu, jako brama Turystyki do Nepalu, centrum nerwowy gospodarki kraju.

Bogatej historii miasta jest prawie 2000 lat, jak wynika z napisów. Wyznania religijne są dominującym Hindu po buddyzmie. Ludzi innych przekonań religijnych mieszkają w Kathmandu, dając mu kosmopolityczną kulturę. Nepalski jest wspólnym językiem miasta. Angielski jest rozumiany przez wszystkich wykształconych mieszkańców miasta.

Kathmandu is the capital and largest metropolitan city of Nepal. The city is the urban core of the Kathmandu Valley in the Himalayas.

The city stands at an elevation of approximately 1,400 metres (4,600 ft) in the bowl-shaped valley in central Nepal surrounded by four major mountains, namely: Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun and Chandragiri. It is inhabited by 671,846 (2001) people.

Kathmandu, as the gateway to Nepal Tourism, is the nerve centre of the country’s economy.

The city’s rich history is nearly 2000 years old, as inferred from an inscription in the valley. Its religious affiliations are dominantly Hindu followed by Buddhism. People of other religious beliefs also live in Kathmandu giving it a cosmopolitan culture. Nepali is the common language of the city. English is understood by all of the educated population of the city.


 


 
HISTORIAKATERING DOWÓZMENUKARTA WINALKOHOLE97325080562098101907